Jestem autochtonem – piękne słowo nieprawdaż? Lubię podróżować, jednak zawsze wracam w rodzinne strony. Jaka magia to czyni? Szacunek do ziemi? Przodków? Bycie Tutejszym a nie Obcym – czy współcześnie to istotna kategoria?

Pamiętam moich Przodków, miałam zaszczyt ich znać i czerpać z ich mądrości. Odeszli – została łącząca nas ziemia. Scheda, Ojcowizna, Więź. Kaszubi to wyjątkowy naród, nikt nie zaprzeczy, choć zdania Polaków są różne. Jestem Kaszubką. Przodkowie chcąc ułatwić mi życie w nowej rzeczywistości zadecydowali, że uczyć się będę jedynie czystego języka polskiego. Obracałam się wśród swoich, rozumiałam ich lecz nie mówiłam tym językiem… Dziś jestem mgr filologii polskiej i przyglądam się kolejnemu pokoleniu Polaków nie znającego swojej przynależności ani terytorialnej, ani językowej. Poszukiwanie dobrobytu stworzyło migracje, tułaczki, „skrócenie korzeni”… Jestem tu, gdzie mój dziad i pradziad, ale wokół są ludzie przybywający kolejną falą „za pracą”, „za zmianą”, „w podróży przez życie”…

Przedstawione poglądy są wyłącznie osobistym zdaniem piszącego. Nie mają na celu preferowania żadnej orientacji, poglądów politycznych czy religijnych.