Rumia 05.01.2021

Szanowni Państwo na podstawie zdobytego doświadczenia, umiejętności i przebytych szkoleń związanych z budową, obsługą i sprzedażą nieruchomości (licencja pośrednika nr 17717, 3 lata w administracji małej firmy budowlanej) chętnie wesprę Państwa działania na rynku budowlanym na zasadzie współpracy B&B.

Współpraca przebiega na podstawie

5 oferowanych pakietów firmom budowlanym:

A/ obsługa administracji dokumentacji inwestycji deweloperskiej

 • Udział przy zakupie terenu pod inwestycję (współpraca z notariuszem, pobranie koniecznych dokumentów, przekazanie danych z negocjacji do umowy przedwstępnej),
 • współpraca nad dokumentacją do pozwolenia na budowę – korespondencja, umowy z projektantem, branżystami, projekt, geodeta, warunki przyłączy na czas wraz z projektowaniem we własnym zakresie, sprawdzanie kolizji mediów, koniecznych uzgodnień.
 • pilnowanie terminów, dokumentów i zgłoszeń,
 • współpraca przy uruchomieniu rachunku powierniczego, kredytu inwestycyjnego, projektu umowy deweloperskiej, prospektu, materiałów reklamowych i sprzedażowych (wizualizacje itp.);
 • zapytania do podwykonawców i szukanie najatrakcyjniejszych ofert, przygotowanie umów przy współpracy z prawnikiem;
 • przygotowanie wydruków projektu dla ekip budowlanych oraz podwykonawców branżowych, wystąpienie o nadanie numeru posesji, podpisanie umowy o prąd budowlany i o prąd docelowy,
 • dopinanie umów z wodociągami, gazownią, Energą.
 • koordynowanie koniecznych badań (woda sanepid; badania gruntu, mapa powykonawcza i odstępstwa od projektu)
 • koordynowanie uzgodnień i podpisów pod zmianami nieistotnymi,
 • pomoc podczas sytuacji nagłych np. zmiana wielkości skrzynki gazowej i konieczność jej przeprojektowania i wykonania na zamówienie).
 • Docieranie do projektantów, projektantów zastępczych, wykonawców i wykonawców zastępczych,
 • dowożenie projektów do analizy lub wyceny (jeśli nie ma opcji wysłania mailem lub udostępnienia na dysku Google),
 • reprezentowanie firmy w Urzędach i Instytucjach związanych z budową itp…)

B/ obsługa administracji biurowej firmy (sekretariat, umowy biura, bank, płynność obiegu dokumentacji)

• wystawianie faktur za usługę w programach finansowych;

• monitorowanie terminów płatności;

• przedstawianie na życzenie zestawień fakturowania danej umowy o roboty budowlane;

 • wprowadzanie do systemów księgowych dokumentów kosztowych,

• przygotowywanie dokumentacji dla biura rachunkowego,

• opracowywanie koniecznej dokumentacji dodatkowej,

• tworzenie zestawień kilometrówek aut zgłoszonych do rozliczeń 100%,

• wyciągów bankowych,

• potwierdzeń przelewów za noty obciążeniowe lub odsetkowe)

– zapytaj o więcej Mobile: +48 733 338 903 Mail: office4ubusiness@gmail.com

C/ prowadzenie dokumentacji zleceń podwykonawców

 • przygotowywanie umów dla podwykonawców, którym przełożony zlecił prace budowlane i inne,
 • przygotowywanie druków protokołów zdania wykonanych robót i przyjmowanie na podstawie zaakceptowanego protokołu wystawionych przez podwykonawcę faktur.
 • Sprawdzanie ich pod względem formalno-prawnym,
 • wprowadzanie do banku z terminem płatności,
 • do systemu księgowego handlowego jako koszt
 • i opisaną wraz z przygotowaną dokumentacją miesięczną przekazanie do biura rachunkowego.
 • zgłaszanie pisemnej reklamacji do podwykonawcy oraz monitorowanie terminu realizacji reklamacji

– zapytaj o więcej. Mobile: +48 733 338 903 Mail: office4ubusiness@gmail.com

 D/ obsługa handlowa (ofertowanie, rozmowy handlowe, umowy o roboty budowlane)

 • zakup projektu gotowego i odsprzedanie go klientowi, asystowanie podczas rozmów ze zleceniodawcą, przygotowanie oferty cenowej, projektu umowy zlecenie, potrzebnych załączników,
 • po podpisaniu umowy koordynacja prac i fakturowanie
 • zlecenie podwykonawcom adaptacji projektu, mapy do celów projektowych, wystąpienie o warunki mediów na inwestycję, pokonanie wszelkich trudności i wraz z projektantem adaptującym doprowadzenie do złożenia projektu do pozwolenia na budowę.

– zapytaj o więcej. Mobile: +48 733 338 903 Mail: office4ubusiness@gmail.com

E/ sprzedaż inwestycji deweloperskiej

Zapraszam do kontaktu

Mobile: +48 733 338 903

Mail: office4ubusiness@gmail.com